Laguntza:


Cookie-ak eta JavaScript:

Webgune honek cookie-ak erabiltzen ditu webguneko ezarpenak gordetzeko, ez ditu datu pertsonalik gordetzen. Beste alde batetik webgune honek JavaScript erabiltzen du funtzionatzeko eta oinarrizkoa du atlasaren funtzionamenduarentzat.

Kode irekiko softwarea:

Proiektu honek hurrengoko kode irekiko softwarea erabiltzen du: